TR | EN

HAKKIMIZDA

Ülkemiz deri sektörünün sanayicilerini bünyesinde toplayan Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, Cumhuriyet öncesi lonca, birlik gibi çeşitli şekillerde kurumsallaşmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra"Türk Sepiciler Birliği" adını alarak 1926 yılında yeniden yapılanan birlik "Türkiye Deri Sanayicileri Derneği"  (11.08.1975 tarih ve 7/104449 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "TÜRKİYE" önadının kullanılmasına izin verilmiştir.) adını almıştır.


Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Türkiye'de deri sanayinin gelişmesini teminen sektörel politikaları belirlemek, değişime öncülük etmek, uluslararası alanda farkındalığı artırmak ve çeşitli işbirlikleri yoluyla etkin bir oyuncu olmak üzere deri üretimi yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Başkanlarının da yer aldığı güçlü bir yönetim yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.