TR | EN

Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi URGE Projesi

2015 yılı başında resmi çalışma programına aldığımız URGE projesinin temeli aslında Türkiye Deri Sanayicileri Derneği’nin hem yerelde hem de Avrupa’da deri işleme sektöründeki gücünü ihraç pazarlarda kullanma kararlılığından gelmektedir. 2013 yılı itibariyle uluslararası fuar katılımlarının yanı sıra başta ayakkabı olmak üzere deri ürünleri üreten pazarların içinde doğrudan yer alma yönünde kararlı bir çalışma başladı. Bu çerçevede Portekiz, İspanya ve İtalya öncelikli olarak öne çıktı. Bu pazarlara girebilmek için neler yapılabilir, ne zaman yapılabilir ve nasıl yapılabilir gibi yürütülen strateji çalışmaları sonrasında ilk olarak Türk Derisi ve Deri Üreticisi ile ilgili farkındalık yaratmak üzere “Turkish Tanneries” katalogu hazırlandı. Bu katalog çalışmasında önemli uluslararası deri fuarlarına katılan tüm firmalarımız bir araya getirildi. 5000 adet basılan katalog başta ayakkabı olmak üzere deri ürünleri fuarlarında dağıtıldı hem de 2500 kadar deri ürünleri üreticisinin doğrudan adresine gönderildi. Bu katalogun özellikle fuarlarda dağıtımında önem verdiğimiz bir detay da sadece ilgililere bu katalogların teslimi değil onlarla kısa süreli görüşmeler de yaparak algı düzeyi belirlendi. Türk derisi ne kadar biliniyor? Daha önce üretimde hiç kullanmışlar mı? Vs gibi bir sonraki adımı planlayacak doğrudan bilgiler elde edildi.

Bu bilgilerle bir adım daha ileriye gidilerek Portekiz, İspanya ve İtalya’da fuarlardan bağımsız sadece Türk dericisinin olacağı roadshow niteliğinde ne olabilir onu saptamaya çalıştık ve sonuçta bu ülkelerdeki önemli üretim merkezlerinde kiralanacak alanlarda ayakkabı üreticileri ile deri üreticilerini bir araya getirmeyi planladık. Üretim ve pazarlama artık eski dinamiklerle gitmiyor. Yeni bir şeyler denemek lazımdı ve böyle bir yol haritası ortaya çıktı. Pazara giriş stratejisinin temelini agresif pazarlama oluşturdu. Pazara gidilecek sadece Türk Dericisi olacak ve Türk derisi sunumu gerçekleştirilecek. “Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi Projesi” böyle doğdu.

Üyelerimiz arasından başvuru yapan 17 deri üreticisi firma ile projeye start verildi. Ortak strateji, ortak vizyon, faaliyetlerin ortak satın alma işlemleri, tek elden organizasyon, bürokratik süreçler vb gibi “ortaklık”, “birliktelik”, “işbirliği” kavramları çerçevesinde dizayn edilen projede en temel amaç hedef pazarlarımızda doğrudan müşterinin yanında olacak şekilde agresif pazarlamaya dayalı faaliyetler yürütülecek.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği kapsamında proje başvurusunun kabulü ile hedef pazarlarımıza yönelik deri ihracatını artırma hamlesi daha kapsamlı, daha sistematik ve devlet desteği ile başlamış oldu. Yolun başında ihtiyaç analizi çalışması yapıldı. Neye, ne zaman ihtiyaç var ve bu ihtiyaç nasıl karşılanacak gibi kritik noktalara ışık tutuyor. Tüm süreç %75 net devlet desteği ile işliyor ki katılımcı şirketlerin bütçelerine önemli bir katkı sağlanmış oluyor.