Duyurular

İhtiyaç Analizi Teklif Çağrısı

İhtiyaç Analizi Teklif Çağrısı

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

Katılımcı şirketlerin isimleri ve lokasyonları aşağıdaki gibidir.

 

Firma İsimleri Lokasyonları
1.Birdallar Deri  Çorlu / Tekirdağ 
2.Cevahir Deri   Tuzla / İstanbul 
3.Çubukçuoğlu Deri  Tuzla / İstanbul 
4.Derimsan Deri    Tuzla / İstanbul 
5.Göryakınlar Deri Tuzla / İstanbul
6.Güçlü Deri  Tuzla / İstanbul  
7.Güven Karaca Deri Tuzla / İstanbul
8.Kampana Deri Tuzla / İstanbul
9.Karaca Deri  Tuzla / İstanbul  
10.Mur-Der Deri Nilüfer / Bursa 
11.Prima Deri Tuzla / İstanbul
12.RG Deri  Zeytinburnu / İstanbul
13.Rodeo Deri Menemen / İzmir
14.Özyüksel Deri Tuzla / İstanbul 
15.Sepici Çaybaşı Deri Torbalı / İzmir
16.Sevimli Deri Menemen / İzmir 
17.Uyguner Deri Tuzla / İstanbul                       

İhtiyaç Analizini gerçekleştirecek firma, Derneğin belirleyeceği bir tarihte ve Projede yer alan firmaların temsilcilerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştirerek projeye yönelik ayrıntılı bir sunum yaparak firma temsilcilerini bilgilendirecektir.

İhtiyaç Analizini gerçekleştirecek Firmadan istenen hizmetler ve aranan şartlar:

-İhtiyaç analizi yapacak Hizmet Sağlayıcının daha önce ihtiyaç analizi hizmeti vermiş olduğu en az 3 (üç) müşteriden alınmış referans mektubu sunulmalıdır.(Tüm referans mektupları, ilgili hizmet sağlayıcıdan daha önce hizmet satın alan şirket/kurumun antetli kağıdı kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Referans mektupları imza yetkisine sahip kişiler tarafından imzalanmalıdır. Mektupların üzerinde imzalayan kişinin adı ve unvanı yer almalı, şirket/kurum kaşesi ve tarih bilgisi bulunmalıdır. Farklı şirket/kurumlardan alınan referans mektuplarının içeriğinin birebir aynı olmaması gerekmektedir. Tüm referans mektuplarında verilen danışmanlık hizmetine ilişkin, detaylı teknik bilgi içermeyecek şekilde, verilen hizmeti tanımlamaya yetecek düzeyde bilgi verilmelidir)

-İhtiyaç analizini gerçekleştirecek olan kişilerin isimleri, eğitim ve iş deneyimlerini gösteren özgeçmişleri sunulmalıdır.

-Çalışma ve zaman planı sunulmalıdır.

-Maliyet ve iş planı sunulmalıdır. (İhtiyaç analizini yapacak olan hizmet sağlayıcının gerçekleştireceği çalışma ile ilgili olarak aşama aşama, kaç gün, kaç saat hangi çalışma başlığının kim tarafından ne kadar maliyetle gerçekleştirileceğini gösteren detaylı iş planı sunulmalıdır.)

-İhtiyaç Analizi sırasında kullanılacak yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi sunulmalıdır. (İhtiyaç analizini yapacak hizmet sağlayıcı analizi yaparken kullanacağı yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi vermelidir. Bilgi edinim yöntemi, analiz yöntemi, istatistik yöntemi vb.)

-Proje Yol Haritası sunulmalıdır.

-İhtiyaç Analizi işinin sonunda her firma için özel raporların ve genel sektör raporunun Derneğe teslim edilmesi gerekmektedir. Dernek söz konusu raporlarda düzeltme-değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bakanlık tarafından reddedilen raporlar olması durumunda Dernek hizmet sağlayıcıdan raporu revize etmesini isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda revize edilmeyen raporlar için Dernek tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

-İhtiyaç Analizinin gerçekleştirilmesinin ardından bir çalıştay toplantısı yapılmalıdır.

Bütün fiyat teklifleri + KDV olarak TL üzerinden verilmelidir. (Diğer para birimleri ile verilen fiyat teklifleri dikkate alınmayacaktır)