Hakkımızda

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, ilk olarak Türk Sepiciler Birliği adıyla 1927 yılında Kazlıçeşme ‘de kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun 11.8.1975 tarih ve 7/104449 sayılı kararı ile TÜRKİYE kelimesinin kullanılmasına izin verilmesiyle birlikte adı Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak değiştirilmiştir. Derneğin merkezi İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı-Orhanlı mevkii Tuzla-İstanbul’dur.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, deri sanayiciliğini kendilerine meslek edinmiş veya devamlı sanat haline getirmiş olan gerçek kişileri, deri sanayini kalkındırma amacı etrafında toplayarak ülkenin ekonomik seviyesini yükseltmede yararlı olmak, uluslararası rekabet gücünü artırmak, dernek üyelerinin birbirleriyle dayanışma halinde olmasını ve güvenli çalışma ortamını sağlamak ve kolaylaştırmak suretiyle bu sanayinin kurulma ve gelişimine hizmet etmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği, deri sanayinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, sanayinin gelişmesine yardımcı ve gerekli olacak konuları tespit etmeyi ilke olarak benimsemiş ve çözüm arayışları doğrultusunda ilgili kanun ve kararnamelerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve gerekli makamlarla temas kurarak deri sanayinin sorunlarını çözmek için katkıda bulunmaktadır.