OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
 

Misyonumuz

Misyonumuz, sürdürülebilir ve etik uygulamaları savunarak, yenilikçiliği ve mükemmelliği teşvik ederek ve paydaşlar arasında işbirliği ve iletişimi kolaylaştırarak Türk deri endüstrisinin ve üyelerimizin çıkarlarını desteklemek ve korumaktır. Üyelerimizin iç ve dış pazarlardaki rekabet güçlerini artırırken aynı zamanda Türk ekonomisinin ve toplumunun gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.