“KÜRESEL PAZAR ARAŞTIRMASI, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE MÜŞTERİ BULMA” EĞİTİMİ

“KÜRESEL PAZAR ARAŞTIRMASI, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE MÜŞTERİ BULMA” EĞİTİMİ

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği’nin, “Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi” URGE Projesi kapsamında “Küresel Pazar Araştırması, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma” eğitimi 1 Ekim 2015’de, Derneğin eğitim salonunda, Ceyhun YEŞİLŞERİT tarafından sunulmuştur.

Eğitimin amacı, şirketlerin uluslararası pazarlara açılırken hedef pazar seçimi ve seçilen hedef pazarlarda potansiyel müşterileri belirleme ile bu müşterilere ulaşımları konusunda farkındalıklarını sağlamak ve yetenek geliştirmelerinin sağlanmasıdır. Böylece URGE katılımcısı şirketlerin bariz bir rekabet avantajına sahip olmaları hedeflenmiştir.

“Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi” URGE projesinde 17 firma vardır. “Küresel Pazar Araştırmaları, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma” eğitimine 17 firmadan 20 temsilci katılmıştır. Eğitim proje katılımcısı firmalara gönderilen sirküler ile duyurulmuştur.

Eğitim, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği merkezinde gerçekleştirilmiştir. Proje Koordinatörü eğitim konusunun belirlenmesi, eğitim şirketlerinin araştırılması, seçimi, eğitime hazırlık aşamalarında bizzat görev almış ve eğitime dair tüm kararlar Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanmıştır. Proje Koordinatörü eğitim günü de eğitim katılımcıları ile birlikte yer almıştır. Eğitim süresince sektöre özgü konularda bilgi ve tecrübelerini paylaşarak özellikle eğitimin uygulama kısımlarında eğitmene destek vermiştir.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği’nin, “Deri Sektöründe İhracat Odaklı Rekabetin Geliştirilmesi” URGE Projesi kapsamında “Küresel Pazar Araştırması, Hedef Pazar Seçimi ve Müşteri Bulma” eğitimi ile URGE projesinde yer alan şirketlerin uluslararası pazarlara açılmaları konusunda strateji oluşturmaları amacıyla öncelikle uluslararası pazarlamada farklı yaklaşımlar ve bilinmesi gereken temel bilgiler ile donatılmaları sağlanmıştır. Bu bilgiler arasında uluslararası pazarlara açılma stratejileri de yer almıştır.

Müteakiben, seçilecek hedef pazarların potansiyellerinin belirlenmesi konusu da işlenerek uluslararası pazarlarda bölümlendirme çalışmalarına geçilmiştir. Uluslararası pazarlarda analitik yöntemlerle hedef pazar seçimi konusunda bilgilendirmeden sonra, ağırlıklı kriterler yardımı ile hedef pazar seçimi örnek üzerinden aktarılmıştır.

Sonrasında, uluslararası pazar araştırmaları yapılması “Ticari İstihbarat” kapsamında anlatılmış, birincil ve ikincil verilere erişim konusunda uygulamalı örneklerle konu içselleştirilmeye çalışılmıştır. Tüm bilinen bilgi kaynakları aktarılmaya çalışılmış, özellikle internet üzerinden ikincil verilere ulaşılması konusunda “Trade Map” kullanımı uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmıştır. Aktarım sırasında sektöre ilişkin GTİP’ler üzerinden örnek çalışma görselleri kullanılmıştır. Sonrasında katılımcılar arasından bir gönüllü doğrudan bilgisayar başına alınarak tüm katılımcılar ve dernek yöneticilerinin üzerinde mutabık kaldıkları GTİP’ler üzerinden canlı pazar araştırması ve yorumlamaları birlikte yapılmıştır. Bu çalışma sırasında ikili görüşmeler amacıyla hedef pazar seçilmiş olan Portekiz’deki ithalatçıların aynı site üzerinde detay bilgileri birlikte görüntülenmiş ve katılımcılar büyük bir heyecan ve motivasyonla bilgileri (kendilerinin gerçekleştirdiği çalışmada elde edilmiş olan) genişletebileceklerini içselleştirmişlerdir.

Öte yandan bölüm başlangıcı ve sırasında yine anlık olarak T.C.Ekonomi Bakanlığı sitesinde halihazırda var olan “Deri ve Deri Mamulleri Sektör Raporu” indirilerek üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Katılımcıların gerek internet gerekse diğer kaynaklardan (ücretli ya da ücretsiz) elde edebilecekleri bilgilere ulaşımları konusunda yol gösterici bilgilendirmeler yapılmıştır. Ticari istihbarat açısından devlet destekleri ve uygulamalarının aktarılması da yapılmıştır. Verilerin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi ve yorumlanması ile bölüm tamamlanmıştır.

Eğitimde daha sonra ihracat pazarlarıyla iletişimde etkin ve verimli olduğu kanıtlanmış yöntemler aktarılmıştır. Potansiyel müşterileri bulma ve onlara ulaşma konusunda yapılan çalışmalar ana başlıklar itibarıyla incelenmiştir. Özellikle fuar katılımı ve e-ticaret konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Müşteri bulma konusunda yapılacak bilinen diğer tüm faaliyetlerin (örn. Heyet gezileri, toplantıları, satış geliştirme faaliyetleri vb) tek tek üzerinde durularak eğitim tamamlanmıştır.

Tüm konular gerçek örneklerle incelenmiş ve katılımcıların verilen bilgileri içselleştirmesi bir atölye çalışması biçiminde birlikte yapılan çalışmalarla sağlanmıştır. Böylece katılımcıların firmaları için uluslararası pazarlarda açık bir rekabet avantajı edinmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.