LEATHER WORKING GROUP DENETİM DANIŞMANLIĞI

LEATHER WORKING GROUP DENETİM DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık hizmeti deri sektörünün ihraç pazarlarındaki müşteriler tarafından sorulan Leather Working Group sertifikasına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Faaliyete 11 firma katılmış olup, ilgili faaliyet İngiltere’de yerleşik BLC firması Danışmanlarından Barry Wood yürütmüştür. Barry Wood deri sektöründe hem kendi tabakhane sahibi olarak hem de çeşitli kademelerde profesyonel yönetici olarak çalışmış deneyimli bir isimdir.

Danışmanlık faaliyeti 1 Ağustos 2017 tarihinde Danışmanlık faaliyetini alacak 11 firmanın temsilcilerinden oluşan hazirunla ortak bir workshop gerçekleştirilmesi şeklinde başlamıştır. Bu workshop süresince katılımcılara denetim protokolü üzerinden bilgi verilmiştir. 2 Ağustos 2017 tarihinden başlamak üzere katılımcı her bir firmada 1 tam gün çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya firma sahipleri ve teknik sorumlular katılmıştır. Çalışma süresince denetim protokolü çerçevesinde firmanın eksiklikleri tespit edilmiş ve bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği ile ilgili Barry Wood tarafından bilgi paylaşılmıştır. Firmalar süreci öğrenerek tamamlamışlardır.

Danışmanlık faaliyeti Tuzla/İstanbul, Çorlu/Tekirdağ, Bursa , İzmir ve Uşak illerindeki Deri Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarla yürütüldüğünden ismi anılan deri organize sanayi bölgelerinin Yönetimi ve Arıtma Tesisleri de ayrıca ziyaret edilmiş ve arıtma tesisi hakkında bilgi alınmıştır. Arıtma tesisi çevreye duyarlı üretimin temel yapı taşı olduğundan gelecekteki denetimlerde bu birimlerin etkin çalışması ve deri firmalarına verdikleri hizmetin etkinliği önem arz etmektedir.

Faaliyet sonrası katılımcı firmalardan elde edilen değerlendirme formlarına göre faaliyetten memnuniyet derecesinin yüksek olduğu ve bu faaliyetin sonuçlandırılması halinde firmalara rekabet edebilirlik noktasında katkı sağlayacağı bilgileri elde edilmiştir.